Obszycie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wolf   
Poniedziałek, 22 Luty 2010 11:38
Spis treści
Obszycie
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Wszystkie strony

 

OBSZYCIE MUNDURU ŻOŁNIERZA BW

Manicy ASG „zaopatrują się” głównie w mundur żołnierza wojsk lądowych. Z tego też względu również i ja, w tym artykule, skupię się na obszyciu tego rodzaju umundurowania, choć na pewno nie obejdzie się bez porównań do umundurowania innych rodzajow wojsk BW. Podkreślam jednak, że zawarte w artykule informacje dotyczą podstawowych danych co do wyglądu, charakterystyki i sposobu noszenia odznak żołnierza zasadniczej służby wojskowej lub służby zawodowej.

Stopnie, podobnie jak i wygląd munduru żołnierza BW, określa Prezydent Niemiec w myśl § 4 ust. 3 pkt 1 niemieckiej ustawy o prawach żołnierza Bundeswehry (niem. Soldatengesetz).

Wsród żołnierzy pełniących służbę zawodową wyróżniamy:

 • szeregowców
 • podoficerów
 • oficerów.

Korpus oficerów jest podzielony na oficerów młodszych, starszych i generałów, podobnie jak korpus podoficerów na podoficerów młodszych i starszych. Wedlug niemieckiego nazywnictwa chodzi tu o tzw. Oficerow z i bez portepee-. Dosłownie młodszy oficer z temblakiem(i nie chodzi tu o złamaną rękę...) i jest to oznaczenie starszych podoficerów w armii niemieckiej. Nazwa pochodzi z dawnej tradycji, według której podoficer starszy mógł nosić miecz podczas bitwy (pospólstwo nie miało tego przywileju). Słowo portepee pochodzi od francuskiego port(e)-épée. Unteroffiziere mit portepee w armii pruskiej był uprawniony do noszenia temblaka przy rękojeści szabli, co było przywilejem oficerów.

Stopnie w tej kategorii obejmują:

    Feldwebel,

    Oberfeldwebel,

    Hauptfeldwebel,

    Stabsfeldwebel,

    Oberstabsfeldwebel, stopień wprowadzony do Bundeswehry w 1983.

 

Odznaczenia i stopnie wojsk lądowych (Heer) i sił powietrznych BW (Luftwaffe) są jednakowe. Różnią  się jedynie następującymi elementami:

wojsko lądowe (Heer)

siły powietrzne (Luftwaffe)

mundur polowy

kolorowa tasiemka nasuwana pod odznaczeniem stopnia wojskowego w zależności od rodzaju wojska

rozwinięte skrzydła pod stopniem wojskowym

mundur galowy

stopień wojskowy na szarym tle z kolorową obwódką w zależności od rodzaju wojska

stopień wojskowy na ciemno niebieskim tle z obwódką w kolorze pomarańczowym

Inne odznaczenia mają żołnierze marynarki wojennej BW oraz oficerowie służby sanitarnej, ale na nich skupiać się w tym artykule nie będziemy.

Warto podkreślić, że oznaczenia dla żołnierzy płci żeńskiej są takie same jak dla żołnierzy płci męskiej, jednak w przypadku żołnierza – kobiety dopuszcza się umieszczenie w korespondencji urzedowej lierki „w” za stopniem wojskowym. Oczywiście należy pamiętać, że kobiety, jak nakazuje tradycja, zapinają mundur na lewą, a mężczyźni na prawą stronę.

Kontynuując wątek umieszczania dopisków przy stopniach wojskowych warto dodać, że dopisek UA określa kandydata na podoficera młodszego, dopisek kandydata na sierżanta (podoficera starszego), skrót OFA kandydata na starszego sierżanta, a OA kandydata na oficera. Skrót SanOA oznacza kandydata na oficera służby medycznej. Różnica w oznaczeniu to srebrna (FA) lub złota (OFA) pleciona dodatkowa nakładka na szlufkę ze stopniem wojskowym na naramiennikach.

 

WOJSKO LĄDOWE (HERR) i SIŁY POWIETRZNE (LUFTWAFFE)

 

Legenda:

 1. naramienniki z oznaczeniem stopnia wojskowego
 2. naszywki na kołnierzyk
 3. oznaczenie dywizji lub korpusu
 4. sznur szefa kompanii
 5. sznur strzelecki (tylko podoficerowie i korpus szeregowych)
 6. max. 2 oznaczenie rodzaju wojsk (specjalizacji),  w tym dopuszczony jest 1 zagraniczny
 7. wew. oznaczenie batalionu
 8. max. 2 oznaczenia specjalne, w tym może byc jedno 1 zagraniczne
 9. ordery i odznaczenia
 10. tabliczka z nazwiskiem żołnierza
 11. odznaka za wyniki w sporcie
 12. oznaczenie jednostki
 13. oznaczenie sił powietrznych BW

 

Stopnie wojskowe

W mundurze galowym naramiennik, potocznie (ale błędnie) zwany pagonem, to pasek materiału biegnący od górnego końca rękawa marynarki drugim końcem przypinany guzikiem w pobliżu kołnierza tak, że nakrywa ramię wzdłuż obojczyka. Oznaczenia stopni wojskowych na mundurze polowym umieszcza się w formie nasuwanej na naramiennik szlufki.

 

Naramienniki stanowią element umundurowania, na których umieszczane są różnego rodzaju blaszki (na mundurze galowym) lub naszywki (na mundurze polowym) odróżniające żołnierzy różnych stopni.

W tabeli poniżej przedstawiam rodzaje stopni wojskowych umieszczanych na mundurze galowym i mundurze polowym, niemniej jednak nie jest istotny sam wygląd naramienników, a rozkład belek i innych elementów na nim umieszczanych tj. belek, krokiewek, gwoździ, gwiazdek (potocznym jezykiem pisząc odpowiednio: pasków, gwiazdek, wężyków, prostokątów), które konkretnie charakteryzują dany stopień wojskowy.

Ważne: pagony umieszcza się tak, aby belki na pagonie były skierowane na zewnątrz (zwężają się ku karkowi).

Należy przy tym pamiętać, że umieszczane na naramienniku belki oraz inne elementy określające stopień wojskowy żołnierza wojsk lądowych (Herr) wykonane są w srebrnym kolorze.

Stopnie niemieckie różnią się znacznie od polskich w korpusie szeregowych, który w Wojsku Polskim składa się z dwóch stopni. W Bundeswehrze do korpusu szeregowych zalicza się stopnie do stopnia Oberstabsgefreiter włącznie. Polskie stopnie, które zostały umieszczone w tabeli poniżej, to odpowiedniki stopni niemieckich wg normy NATO   STANAG 2116.

 

 

PAGON (NARAMIENNIK)

NAZWA NIEMIECKA

POLSKI ODPOWIEDNIK

Oznaczenie wg STANAG 2116

Szeregowi

Soldat

Wg specjalności:

Schütze,Kanonier,Jäger,Funker, Panzergrenadier,Sanitätssoldat, Transportsoldat, Panzerschütze

szeregowy

OR – 1

Gefreiter

starszy szeregowy

OR – 2

Gefreiter (UA)

(UA = Unteroffizieranwärter)

starszy szeregowy or2

(kandydat na podoficera młodszego)

 

OR – 2

Gefreiter (OA)

(OA = Offizieranwärter)

starszy szeregowy

(kandydat na oficera, polski odpowiednik - podchorąży)

 

OR – 2

Obergefreiter

wystepuje też jako UA i  OA

kapral

 

 

OR – 3

Hauptgefreiter

wystepuje też jako UA i  OA

brak odpowiednika

 

OR – 3

Stabsgefreiter

starszy kapral

OR – 4

Oberstabsgefreiter

brak odpowiednika

OR – 4

Młodsi podoficerowie

Unteroffizier

plutonowy

OR – 5

Fahnenjunker (OA)*

brak odpowiednika

OR – 5

Stabsunteroffizier

brak odpowiednika

OR – 5

Starsi podoficerowie

Feldwebel

Sierżant

OR – 6

Fähnrich (FÄ)*

Sierżant

kandydat na oficera,

-podchorąży

OR – 6

Oberfeldwebel

brak odpowiednika

OR – 6

Hauptfeldwebel

starszy sierżant

OR - 7

Oberfähnrich (OA)*

starszy chorąży

OR - 8

Stabsfelwebel

brak odpowiednika

OR – 8

Oberstabsfeldwebel

Starszy chorąży sztabowy

OR – 9

Korpus oficerski

Porucznicy

Leutnant

podporucznik

OF – 1

Oberleutnant

porucznik

OF – 1

Hauptmann

 

kapitan

 

 

OF – 2

Stabshauptmann**

brak odpowiednika

OF – 2

Oficerowie sztabowi

Major

 

major

OF – 3

Oberstleutnant

 

podpułkownik

OF – 4

Oberst

 

pułkownik

OF – 5

Generałowie

Brigadegeneral

 

generał brygady

OF – 6

Generalmajor

 

generał dywizji

OF – 7

Generalleutnant

 

generał broni

OF – 8

General

generał

OF – 9

źródło: www.pl.wikipedia.org; www.bundeswehr.de

 

*OR-8/OR-7 Oberfähnrich

OR-6 Fähnrich

OR-5 Fahnenjunker

To stopnie tylko i wyłącznie dla kandydatów na oficerów (podchorążych)